Privacy Policy

De professionals van het Paramedisch Centrum ‘de Bleekerij’ hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  is een wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.


De AVG-regels voor elke praktijk afzonderlijk, gevestigd in het Paramedisch Centrum ‘de Bleekerij’, kunt u vinden door op de link onder het logo van de desbetreffende praktijk te klikken.